Go to global navigation

Read the article

Go to local navigation

Go to footerCompany Profile

Home >  Company Profile >  Access

AccessHead office

2804 Yonezu-cho, Minami-ku,
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken 432-8056
TEL 053-444-5111


Kakegawa factory

180 Hatsuma, Kakegawa-shi,Shizuoka-ken 436-0081
TEL 0537-21-3481


Fukuroi factory

2754 Ohno, Fukuroi-shi, Shizuoka-ken 437-1112
TEL 0538-23-7411


Iwata factory

1401 Hirama, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-0203
TEL 0538-66-5575


Miyakoda factory

1-5-1 Shin-miyakoda, kita-ku,
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken 431-2103
TEL 053-428-5181


Hamamatsu factory

626 Fukushima-cho, Minami-ku,
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken 430-0836
TEL 053-427-0370